Založ si blog

Spupná poručenská mafia posadnutá matriarchálnymi dogmami je odhodlaná týrať maloletého chlapca s cieľom naplniť zámery toxickej matky vykazujúcej príznaky duševných/osobnostných porúch a odmietajúcej plniť súdne rozhodnutia.

Sudkyne senátu Krajského súdu v Bratislave v zložení JUDr. Nadežda Wallnerová, JUDr. Michaela Králová, JUDr. Ivana Jahnová, v rozpore s dôkazmi a vôľou maloletého chlapca sa nezdráhajú bezohľadným a hrubým spôsobom porušovať jeho práva, keď po 6 rokoch, čo nepretržite a z vlastnej vôle býva s otcom, hodlajú chlapca zverením do starostlivosti toxickej matke nútiť vo veku 12 rokov zmeniť svoj domov, rodinné usporiadanie, sociálne väzby, aktivity a vzdelávanie.

V odôvodnení rozsudku menované sudkyne uvádzajú preukázateľne lživé výroky či účelové fabulácie, ktoré z dokazovania nevyplynuli. Naopak, dôkazy, ktoré jasne preukazujú škodlivosť predmetného rozhodnutia pre maloleté dieťa ignorujú/zamlčiavajú.

Chlapec sústavne vyjadruje svoju vôľu bývať s otcom (pri 2 znaleckých dokazovaniach, 3 vypočutiach kolíznou opatrovníčkou, 3 vyšetreniach psychologičkou a 1 vypočutí sudkyňou) ako aj obavu z odovzdania matke na základe nedôvery a strachu z matky, ktorá (okrem iného) uniesla jeho brata z predzáhradky domu otca, následne mu bránila v styku s otcom aj súrodencom, opakovanie volala pred dom otca policajné hliadky s cieľom vynútiť si odovzdanie maloletého, chlapca prenasledovala po uliciach, synovi sa vyhrážala a opakovane sa domáhala, aby súd zbavil otca rodičovských práv, určil mu styk s deťmi v rozsahu 2 x 2h mesačne len v jej prítomnosti, či zakázal mu so synom vycestovať.

V kontraste s konaním matky sa otec súdnou cestou najskôr dožadoval, aby matka plnila právoplatný rozsudok a pokračovala v striedavej starostlivosti o deti. Potom, ako sa toto ukázalo nerealistické, navrhoval otec zverenie syna do svojej starostlivosti s určením rozšíreného styku s matkou.

Aj napriek týmto skutočnostiam sa menované dámy z KS Bratislava nezdráhajú tvrdiť, že zodpovednejším rodičom, ktorý dáva väčšiu záruku tomu, že bude naplnené rešpektovanie práva maloletých na zachovanie ich vzťahu k obidvom rodičom, poskytnutá im stabilita výchovného prostredia a rešpektované právo maloletých na udržovanie pravidelného osobného styku s druhým rodičom je matka.“ Tento výrok je zarážajúci o to viac, že matka sústavne odmieta plniť súdne rozhodnutia vo veci styku druhého syna s otcom a vykazuje príznaky duševných/osobnostných porúch priznané aj v lekárskej správe z kontrolného psychiatrického vyšetrenia.

Ďalší výrok z rozsudku je hoden zápisu do análov slovenského súdnictva: „Odvolací súd dospel k záveru, že z dlhodobého hľadiska je v záujme maloletého jeho zverenie matke, a to aj v prípade, ak z krátkodobého hľadiska môže mať maloletý s adaptáciou na novú úpravu problém. Tento je však za pomoci milujúcej matky a odborníka zvládnuteľný“. Tento citát dokazuje, že menované dámy sa ani neunúvajú predstierať nezaujatosť, objektivitu, či zdravý rozum a zrejme sa splietli pri výbere povolania, keď sa odmietajú riadiť dôkazmi a skutočnosťou ako sudkyne, ale ako veštkyne predpovedajú budúcnosť podľa svojich výmyslov a dogiem (napr. tej o nespochybniteľnosti najmilujúcejšej matky)!!!

Bezohľadné vynucovanie vôle toxickej matky vytrvalo presadzuje aj Mgr. Vladimíra Labudová (kolízny opatrovník, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), ktorá sa bezvýhradne stotožňuje s matkou, bez overenia si osvojuje jej často nepravdivé/nedôveryhodné tvrdenia a so svojimi kolegyňami sústavne poškodzuje otca, okrem iného aj vedome lživými výrokmi na súdoch či polícii. Hoci rozpor ich výrokov so skutočnosťou a z toho vyplývajúca zaujatosť bola opakovane preukázaná, sudkyne ju odmietajú z konania vylúčiť a nahradiť iným kolíznym opatrovníkom, čím prejavujú aj svoju vlastnú zaujatosť a porušujú právo maloletého na zastúpenie jeho záujmu v súdnom konaní.

Poručenská mafia má chápadlá aj na Úrade komisára pre deti, v mene ktorého PhDr. Katarína Janíková, PhD., v rozpore s povinnosťou chrániť práva maloletého chlapca, bezvýhradne podporuje ich hrubé porušovanie bez toho, aby sa vôbec pokúšala svoje stanoviská racionálne zdôvodniť.

Ďalšia štátna inštitúcia, v ktorej pôsobí poručenská mafia je Okresná prokuratúra Bratislava IV, v mene ktorej JUDr. Alena Tomková bezvýhradne podporuje páchané bezprávie, čo odôvodňuje preukázateľne lživými výrokmi s cieľom uviesť do omylu aj Najvyšší súd SR pri dovolaní.

S výnimkou jediného, všetky dôkazy vyprodukované v konaní svedčia o hrozbách, ktoré by pre maloletého chlapca predstavovalo jeho odňatie zo starostlivosti otca a odovzdanie matke, ako aj o vôli samotného chlapca bývať s otcom. Ten jediný „dôkaz“, o ktorý sa poručenská mafia opiera, je posudok skompromitovaného „znalca“ (Mgr. Martin Balko), ktorý bol spochybnený kontraposudkom Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii ako aj šetrením orgánu dohľadu (MS SR), ktorý „znalca“ uznal vinným zo spáchania správneho deliktu pri vypracovaní predmetného posudku. Menovaný „znalec“ je opakovane uznávaný vinným orgánom dohľadu z páchania deliktov pri výkone „znaleckej“ činnosti aj v iných kauzách a je zdiskreditovaný tiež podozrením z neoprávneného obohacovania (doteraz nevyšetreným).

Poručenská mafia posadnutá matriarchálnymi dogmami na súdoch a úradoch flagrantne a systematicky rodovo diskriminuje otcov, keď paušálne zveruje deti do výlučnej starostlivosti matkám (približne 80% rozsudkov) a to aj v prípadoch, kedy tieto vykazujú príznaky duševných/osobnostných porúch, deti zneužívajú ako nástroj na vydieranie/pomstu/príživníctvo, za týmto účelom sa nezdráhajú vlastným potomkom na objednávku nechať vyrábať účelové diagnózy s pomocou kolaborujúcich „odborníčok“,  či neutralizovať nepohodlných otcov pokusmi o účelovú kriminalizáciu na základe krivých obvinení, za ktoré im feminacistická mafia zaručuje beztrestnosť, lebo majú to chránené pohlavie.

Takouto praxou štát toxické matky k zločinnému konaniu doslova motivuje. Zlo, ktoré dokážu s pomocou/ochranou štátu napáchať je zreteľne prejavené aj v týchto prípadoch:
https://blog.sme.sk/jozefmiklosko/nezaradene/nevinneho-zavreli-na-399-dni-a-beztrestne-mu-ukradli-deti
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/337133-maros-hecko-maja-hriesik-obvinenie/

Ďalším motivujúcim faktorom pre toxické matky je skutočnosť, že môžu počítať s podporou/ochranou súdov/úradov, aj keď odmietajú plniť ich rozhodnutia, čím štát podnecuje účelové vyvolávanie rodičovských sporov privilegovanými matkami.

Za daných okolností musí približne 40% chlapcov vyrastať bez otca a v tejto súvislosti je príznačné aj to, že približne v 70% prípadoch podávajú návrhy na rozvod ženy.

Za zásluhy o budovanie (ro)zvrátenej spoločnosti posielame dámam z poručenskej mafie hudobný pozdrav:

https://www.facebook.com/100006211651237/videos/1182606905977313/

Tak BELLE CIAO! 😘

Systémová rodová diskriminácia mužov – zhrnutie

15.05.2024

V novodobej protispoločenskej praxi štát doslova motivuje matky, aby zneužívali deti ako nástroj na vydieranie/pomstu/príživníctvo. V dôsledku toho sa rodičovstvo pre otcov stalo riskantným podnikom a logická reakcia je, že stále viac mužov je skeptických voči partnerstvám so ženami a zakladaniu rodín. Tým sa spoločnosť/národ rozvracia a rozoštváva aj na rodovej [...]

Otec na úteku – recenzia knihy

05.03.2023

Na Slovensku je od vlani dostupná kniha Tomáša Jadlovského nazvaná Otec na úteku. Pražské vydavateľstvo Klika prejavilo značnú odvahu vypustiť do sveta rozprávanie muža hľadaného Interpolom, a to za tak hororových okolností, že sa čitateľ dlho zdráha knihe uveriť. Pre slovenských čitateľov je zaujímavé, že autor bol českým diplomatom, pracoval na Slovensku a k [...]

Poručenská mafia bezohľadne háji záujem matky aj za cenu týrania maloletého dieťaťa

09.04.2021

https://www.facebook.com/100006211651237/videos/2842709329279428/ https://vimeo.com/534789245 Video zachytáva pokus o štátny únos maloletého dieťaťa F. H. (10 r.) z jeho domova (kde z vlastnej vôle býva 4 r. súvisle s otcom) a jeho odovzdanie matke Ing. M. H., vykazujúcej príznaky duševných/osobnostných porúch (dôkazy vložené v súdnych spisoch) a zjavne usilujúcej o vymazanie [...]

SR Handlová vláda výjazdové rokovanie streľba Fico TNX

Hrabko o atentáte: Zodpovednosť za napätie majú politici a aktivistické médiá

25.05.2024 07:33

Zodpovednosť za to, že sa spoločnosť dostala do stavu vysokej polarizácie a napätia nesú politici a aktivistické médiá na oboch stranách, tvrdí publicista.

okuliare, kniha, práca, rozmýšľanie

Poliaci zvažujú, že skrátia pracovný týždeň

25.05.2024 06:12

Poľské ministerstvo práce a sociálnych vecí analyzuje dva návrhy na skrátenie pracovného týždňa.

europarlament, európsky parlament, eú, vlajky

Atentát na Fica ešte viac zmobilizoval voličov pred voľbami do europarlamentu. Budeme v účasti opäť poslední v únii?

25.05.2024 06:05

Krajná pravica bude silnejšia. Ovládne Európsky parlament? (diskusia k eurovoľbám)

samozber, jahody, Kolíňany

Jahodové „šialenstvo“ vrcholí. Vlastnoručne si nazbierať sladkú pochúťku sa oplatí

25.05.2024 06:00

„Nájazdy“ ľudí na jahodové polia sú v ostatných dňoch bežným javom. Samozberom ušetria na cene, no pre mnohých je to aj zábava - zvlášť pre rodiny s deťmi.

lehaaro

štátna rodová diskriminácia otcov

Štatistiky blogu

Počet článkov: 4
Celková čítanosť: 12056x
Priemerná čítanosť článkov: 3014x

Autor blogu

Kategórie